דרכון פולני של סבי יואל מסטבוים
Translation: 從 波蘭語 致 希伯來語
|
Oct 19, 2017
מבקש לתרגם שני עמודים מהדרכון
Request Image
點擊查看完整文件